โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
การทำชีวิตให้มีธรรมะ


ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท
ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)
การทำชีวิตให้มีธรรมะ
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก 2553
ISBN 9786161400248
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
60 หน้า
ปกแข็ง
ปอนด์ 2 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

วิธีทำชีวิตให้มีธรรมะ โดยเริ่มต้นจากความสนใจ ศึกษาเรียนรู้ธรรมะจากชีวิต หรือความรู้สึกในจิตใจ ซึ่งจะทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สารบัญ

  • ศึกษาธรรมะต้องเรียนรู้ความรู้สึกในใจ
  • พึงสนใจธรรมะ 4 ความหมาย
  • ธรรมะเป็นเรื่องของชีวิต
  • ศึกษาธรรมะไม่สำเร็จเพราะไม่รู้จักชีวิต
  • ความเป็นอยู่ทั่วไป มันทำให้โง่ ไม่รู้จักชีวิต
  • จิตเดินทางผิดจึงมีปัญหา
  • ธรรมะเท่านั้นจะแก้ปัญหาได้
  • ความฉลาดใช้ธรรมะเป็นทางเดินของชีวิต
  • ขอให้รู้จักเรื่องของชีวิตโดยถูกต้อง
  • หลักปฏิบัติที่ถูกต้องคืออริยมรรค

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744