ธรรมะชุดธรรมโฆษณ์
คนถึงธรรม ธรรมถึงคน


ราคาปก: 320.00 บาท
ราคาขาย: 288.00 บาท
ประหยัด: 32 บาท (10 %)
คนถึงธรรม ธรรมถึงคน
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ISBN 9786167818368
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
384 หน้า
ปกแข็ง
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

จิตหรือคนก็ตาม ที่ลุถึงธรรมแล้ว ย่อมมีสมรรถภาพพิเศษอยู่หลายอย่างหลายชนิด ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง เช่น มีจิตเป็นสมาธิโดยธรรมชาติ มีจิตสดชื่นแจ่มใส มีจิตสว่างไสวประกอบไปด้วยปัญญา ดังนี้เป็นต้น จึงช่วยให้คิดเก่ง ตัดสินใจเก่ง พินิจพิจารณา ค้นคว้าสิ่งทั้งปวงเก่ง มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ลึกซึ้งจนปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องอย่างมหัศจรรย์ งานที่ยากลำบากก็กลายเป็นงานที่ง่ายๆ ไป สรุปรวมเรียกว่า เพราะมีจิตใจพิเศษเนื่องจากการถึงธรรม นี้เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่ง

สารบัญ

1. เรื่องธรรม หรือเรื่องคน
2. ประโยชน์ของการถึงธรรม
3. ธรรมทำให้การงานประสบความสำเร็จ
4. ธรรมทำให้การงานกลายเป็นของสนุก
5. ธรรมช่วยให้สามารถชนะสิ่งสวยงาม
6. ธรรมช่วยให้ชนะสิ่งที่มองไม่เห็นตัว
7. ธรรมช่วยให้ชนะสิ่งที่มองไม่เห็นตัว (ต่อ)
8. ธรรมแก้ปัญหาเรื่องกิน กาม เกียรติ
9. ธรรมเพื่อให้เอาชนะธรรมชาติได้
10 . ความหมดกิเลสและความไม่ตาย
11 . ธรรมสามารถช่วยให้อยู่เหนือกรรม
12 . ความลับบางอย่างที่ทำให้ต้องถึงธรรม
13. คนเกิดมาจากธรรม
14 . ธรรมนำมาซึ่งสันติภาพของสังคม
15 . ธรรมแก้ปัญหาสังคมยุคปัจจุบัน
16 . ธรรมคืออะไร?
17. ธรรมคืออะไร? ในฐานะเป็นเหตุหรือพระเป็นเจ้า
18 . ความหมายของคำว่า “ถึง”
19 . ถึงธรรมตามความหมายที่ ๑ และ ๒
20 . ถึงธรรมตามความหมายที่ ๓ และ ๔
21 . ใคร อะไร เป็นผู้ถึงธรรม
22. ตะล่อมใจความส่วนลึก
23. ลู่ทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อถึงธรรม
24. ลู่ทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อถึงธรรม (ต่อ)
25. ความเป็นสาวกต่อธรรมโดยตรง
26. ความสวามิภักดิ์ต่อธรรม
27. ความหมายของคำว่า “ชาติ”
28. คำว่าชาติในกรณีของการถึงธรรม
29. ชาติ ชรา มรณะ ทางฝ่ายนามธรรม
30. ค่าของสิ่งประเล้าประโลมใจ
31. ค่าของสิ่งประเล้าประโลมใจ (ต่อ)
32. ธรรมในฐานะเป็นสิ่งประเล้าประโลมใจ

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744