ธรรมะชุดธรรมโฆษณ์
ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์


ราคาปก: 500.00 บาท
ราคาขาย: 450.00 บาท
ประหยัด: 50 บาท (10 %)
ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9786161402549
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
576 หน้า
ปกแข็ง
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใดๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าว คำขนาบอยู่เสมอไป ว่าคนนั้นแหละ คือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละ, ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น,

ขุมทรัพย์เล่มนี้สำหรับบรรพชิต ผู้ประสงค์แสวงหาขุมทรัพย์ของพุทธศาสนาและสำหรับฆราวาสจะได้มีความรู้ถูกต้องสมบูรณ์ในการให้การสนับสนุนผู้แสวงหาขุมทรัยพ์แต่ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนันสนุนผู้แสวงหาในทางที่ผิดเมื่อทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในทางที่ถูกต้อง ก็อาจเข้าถึงขุมทรัพย์ได้อย่างแน่นอน

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744