หมวดหนังสือ :
ภาษา > ภาษาจีน > ไวยากรณ์

กลับหน้าหมวดหนังสือ

3500 ลำดับขีดอักษรจีน

ผู้เขียน: นพพิชญ์ ประหวั่น

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก: มิถุนายน 2547

ISBN: 9749634705

Barcode: 9789749634707

สำนักพิมพ์: ทฤษฎี

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 672 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ปอนด์

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

การศึกษาภาษาจีนก็เช่นเดียวกันกับการศึกษาภาษาอื่นๆ กล่าวคือ จำเป็นต้องอาศัยทักษะทั้งฟัง พูดอ่าน และเขียนให้ครบถ้วน แต่ในปัจจุบันนี้หนังสือภาษาจีนที่ขายตามท้องตลาดโดยทั่วไป มีเฉพาะหนังสือประเภทฝึกฟัง พูด และอ่านเสียส่วนใหญ่ หนังสือที่สอนการเขียนนั้นยังมีไม่มาก และส่วนที่มีอยู่นั้นองค์ความรู้ก็ยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบระเบียบเท่าไรนัก จึงหาเวลารวบรวมเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ศึกษาภาษาจีนเขียนอักษรจีนได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน นอกจากลำดับการเขียนแล้ว ตัวอักษรจีนแต่ละตัวยังประกอบด้วยเสียงพินอิน จำนวนขีด และหมวดนำ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการค้นหาความหมายของตัวอักษรจีนนั้นๆ

สารบัญ

  • คำอธิบาย
  • ตารางค้นหาอักษรจีนตามจำนวนขีด
  • ตารางหมวดนำ
  • ตารางค้นหาอักษรจีนตามหมวดนำ
  • เนื้อหา A-Z
  • ภาคผนวก