ชุดหนังสือ
ชุด ผลของภาวนาจิต


ราคาปก: 210.00 บาท
ราคาขาย: 189.00 บาท
ประหยัด: 21 บาท (10 %)
ชุด ผลของภาวนาจิต
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 6004111000002
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
13 x 18.4 ซ.ม.
หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ผลของจิตตภาวนา คือนิพพาน 

ผลของจิตตภาวนา คือนิพพาน หนังสือเล่มที่ ๓ ชุด สุขปัจจุบัน ผลของจิตตภาวนา ก็คือมรรค ผล นิพพาน ที่ทุกคนต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ผลของจิตตภาวนา คือนิพพาน หนังสือเล่มนี้ที่จะทำให้เรารู้ว่า นิพพานไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอย่างที่คิด ถ้าเรารู้จักเพ่งพินิจก็จะพบนิพพานซึ่งเป็นสุขแท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ เนื้อหาโดยรวมได้พูดถึงหลักการพัฒนาจิตหรือการพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า และผลที่เกิดขึ้นจากพัฒนาจิตที่ถูกต้้องตามหลักพุทธศาสนาในหลายแง่มุม เริ่มตั้งแต่สอนให้รู้จักควบคุมจิต, วิธีฝึกจิตให้เป็นสมาธิ, ให้รู้จักสมถะและวิปัสสนาอย่างถูกต้อง จนถึงขั้นพัฒนาตนให้บรรลุความสุขที่แท้จริง

อิทัปปัจจยตาที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ

อิทัปปัจจยตาที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ เป็นธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ อิทัปปัจจยตาเป็นหลักคำสอนสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นผลได้ทุกกาลเวลา (อกาลิโก) ในขณะเดียวกัน ก็เป็นหลักธรรมที่ชี้ทางไปสู่การแสวงหาความจริงแท้ของมนุษยชาติ และสู่อิสรภาพอย่างแท้จริง อิทัปปัจจยตาเป็นสิ่งที่ฆราวาสต้องรู้และปฏิบัติ เพื่อไม่ต้องตกนรกทั้งเป็น และเป็นฆราวาสชั้นดี ชาวพุทธพึงให้ความสำคัญอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎแห่งกรรมที่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ และทุกกรณี หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฆราวาสผู้ครองเรือน ควรอ่านและติดเป็นอาวุธทางความคิด เพื่อต่อสู้กับความไม่รู้ทั้งปวง

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744