ชุดหนังสือ
ชุด บัตรคำ GENIUS


ราคาปก: 379.00 บาท
ราคาขาย: 341.00 บาท
ประหยัด: 38 บาท (10 %)
ชุด บัตรคำ GENIUS
ผู้เขียน: @flower design

พิมพ์ครั้งแรก -
ISBN 202000429
สำนักพิมพ์ 195
14.5 x 21 ซ.ม.
- หน้า
ปกแข็ง
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ประโยชน์
-เรียนรู้พยัญชนะและคำศัพท์ สร้างทักษะภาษาไทย
-นำบัตรคำมาเล่นเกมได้หลากหลาย เช่น เกมคู่ศัพท์แสนสนุก, เกมจับหัวถึงหาง 44 คำจำขึ้นใจ, เกมสืบลับ จับคู่ป่วน,เกมจำได้ไหม คู่ฉันอยู่ไหน
- ฝึกความช่างสังเกต, ฝึกการจดจำ
- กระตุ้นการพัฒนาสมอง
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว** พัฒนา Soft Skills ทักษะทางด้านอารมณ์ท่ีเด็กต้องมีควบค่ไูปกับการเรียนรู้วิชาการ
- ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
- การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
- พูดในที่สาธารณะได้
- ทักษะการเข้าสังคม
- การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
- ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- การคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สารบัญ

-

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744