ชุดหนังสือ
ชุด พุทธทาสลิขิต


ราคาปก: 1,280.00 บาท
ราคาขาย: 1,152.00 บาท
ประหยัด: 128 บาท (10 %)
ชุด พุทธทาสลิขิต
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก -
ISBN 52111
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
- หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ชุด พุทธทาสลิขิต

1 ชุด ประกอบด้วย

พุทธทาสลิขิต เล่ม 1

         รวบรวมลิขิตธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุที่มีในที่ต่างๆ แล้วมารวมเป็นรูปเล่ม เนื้อหาประกอบพินัยกรรม, ความลับสุดยอด ธรรมโดยหลักพื้นฐาน ความคิดนึกชั่วขณะที่ต้องรีบบรรทึกไว้ก่อน : แต่จะลืมเสีย

 

พุทธทาสลิขิต เล่ม 2

        รวบรวมลิขิตธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุที่มีในที่ต่างๆ มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน เนื้อหามีทั้งหมด 13 ตอน เริ่มตั้งแต่ พินัยกรรม, คำปรารภและข้อคิดอิสระ, ธรรมะกับชีวิต, ชุดหนทางรอดของมนุษย์เรา, ชุดสัจจสาร, พระพุทธศาสนาและระหว่างศาสนา, ปรมัตถธรรมและศีลธรรมกลับมาเป็นต้น

พุทธทาสลิขิต เล่ม 3

        รวบรวมลิขิตของท่านพุทธทาสภิกขุที่มีในที่ต่างๆ แล้วรวมเป็นรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นเป็น 15 ตอน เริ่มตั้งแต่ คำคม คำสั้น - ทิฏฐิวิวาท, ร่างไว้ก่อน เพิ่งคัดได้, เกี่ยวกับทุกข์ทุกแง่ทุกมุม, ภาษาคน - ภาษาธรรม, ธัมมัตถวิจารณ์, ปรมัตถศิลป์แห่งชีวิตเป็นต้น

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744