ชุดหนังสือ
ชุด สรรนิพนธ์พุทธทาส


ราคาปก: 500.00 บาท
ราคาขาย: 490.00 บาท
ประหยัด: 10 บาท (2 %)
ชุด สรรนิพนธ์พุทธทาส
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 6004111000014
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
หน้า
ปกแข็ง
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย วิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง

รวบรวมสรรนิพนธ์ของพุทธทาสภิกขุ ในเรื่อง 1.วิถีประชาธิปไตย, ประชาธิปไตยตามแบบแห่งพระพุทธศาสนา, เศรษฐกิจการเมือง 2.หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจเชิงพุทธ, กินอยู่แต่พอดี

สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย สมานฉันท์และสันติวิธี

รวบรวมสรรนิพนธ์ของพุทธทาสภิกขุ ในหลากหลายแง่มุมเนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.สมานฉันท์ = ความเห็นแก่ตัว, ขัดแย้ง, ความรักสากล, ฟ้าสางทางศาสนสัมพันธ์, มิตรภาพ 2. สันติวิธี = อุดมคติ, มิคสัญญี, กว่าโลกจะมีสันติ


Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744