ชุดหนังสือ
ชุดหนังสือ ลัดสั้นถึงธรรม และ สุขปัจจุบัน (9 เล่ม)


ราคาปก: 1,110.00 บาท
ราคาขาย: 999.00 บาท
ประหยัด: 111 บาท (10 %)
ชุดหนังสือ ลัดสั้นถึงธรรม และ สุขปัจจุบัน (9 เล่ม)
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 58031202
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
x ซ.ม.
หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

รวมธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ ในหัวข้อต่างๆ มุ่งเน้นให้ค้นพบหลักธรรมและมีความสุขได้แท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนา

สารบัญ

บรมธรรม ฉบับย่อ + CD MP3 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 180.00 บาท
โพธิปักขิยธรรม เครื่องมือวิเศษให้รู้แจ้ง ชุดลัดสั้นถึงธรรม 
ประพันธ์โดย พุทธทาส
ราคา 160.00 บาท
สุญญตาธรรม ฉบับย่อ + CD MP3 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 180.00 บาท
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท + CD-MP3 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 110.00 บาท
อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่ + CD-MP3 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 130.00 บาท
อิทัปปัจจยตาที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ + CD-MP3 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 100.00 บาท
ผลของจิตตภาวนา คือนิพพาน (BOOK + CD MP3) ชุดสุขปัจจุบัน
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 110.00 บาท
สงบเย็น (BOOK + CD MP3) ชุดสุขปัจจุบัน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 100.00 บาท
สุขแท้ (BOOK + CD MP3) ชุด สุขปัจจุบัน 
ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ
ราคา 110.00 บาท

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744