ชุดหนังสือ
ชุดที่ 1 ธรรมะพุทธทาส 2 เล่ม


ราคาปก: 540.00 บาท
ราคาขาย: 459.00 บาท
ประหยัด: 81 บาท (15 %)
ชุดที่ 1 ธรรมะพุทธทาส 2 เล่ม
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก -
ISBN 580701288
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
- หน้า
ปกแข็ง
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ชุดที่ 1 ธรรมะพุทธทาส 2 เล่ม

 

ชุมนุมปาฐกถา ชุด พุทธธรรม

เรื่องย่อ
ปาฐกถา ครั้งสำคัญอันเป็นที่ฮือฮาที่สุด 7ปาฐกถา 1 ปัญหาถามตอบสมบูรณ์ที่สุด 1.วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม 2.ความสงบคือพุทธธรรม 3.ธรรมจักรวรรดิ 4.พุทธธรรมและสันติภาพ 5.พุทธธรรมกับเจตนารมณ์ของประชาธิปไตย 6.ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม 7.ขยายความภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม ภาคผนวก บันทึกเกี่ยวกับการตอบปัญหาภูเขาพุทธธรรม กระตุกความรู้สึกให้ต้องเพ่งพินิจพิจารณา หากฟันฝ่าอุปสรรคที่เปรียบประดุจดังภูเขาขวางกั้นไปได้ก็จะพบกับพุทธธรรมสม ปรารถนา ด้วยรูปแบบที่เปลี่ยนจากการนั่งแสดงธรรมมาเป็นการยืนแสดงปาฐกถาธรรมที่ไม่ เคยมีมาก่อนในพุทธศาสนา สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่มีขณะนี้ ขาดเพียงครั้งเดียวคือ การปฏิบัติธรรมที่เป็นภูเขาหิมาลัย จนบัดนี้ก็ยยังหาต้นฉบับไม่พบ

 

ชุมนุมข้อคิดอิสระ

เรื่องย่อ
ชุมนุม ข้อคิดอิสระ เป็นหนังสือที่สะท้อนมุมมองแง่คิดของท่านพุทธทาสที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ หรืออารมณ์สนุกหรือโทมนัสที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ๆ แล้วแต่กรณี บทความเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นที่เปิดโลกกว้าง ให้อิสระในการคิดในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ได้ เพราะจุดประสงค์ที่ท่านเขียนเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา ก็เพื่อต้องการให้พุทธศาสนิกชนปรับปรุงตัวเอง และช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปนั่นเอง

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744