ธรรมะนักเขียนอื่นๆ
คิดแบบพระโสดาบัน


ราคาปก: 130.00 บาท
ราคาขาย: 117.00 บาท
ประหยัด: 13 บาท (10 %)
คิดแบบพระโสดาบัน
ผู้เขียน: พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9786167246994
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
160 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

เมื่อใดที่เข้าถึงการคิดแบบพระโสดาบันได้ ย่อมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา คือปิดอบายภูมิืถาวร มีแต่สุคติภูมิเท่านั้น กำลังเดินไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างถาวร เป็นผู้เที่ยงแท้ต่ออมตสุขในเบื้องหน้าคือพระนิพพาน หนังสือเล่มนี้ มืได้หมายความว่า ผู้อ่านต้องเป็นโสดาบันจึงจะอ่านได้ หากเพียงได้รวบรวมสิ่งที่ควรรู้ไว้ว่า การพัฒนาสู่อารยชนนั้นเขาคิดกันอย่างไร และไม่คิดกันอย่างไร ทั้งนี้ได้นำเอาพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้เกี่ยวกับมุมมอง ในสิ่งที่ควรคิด และไม่ควรคิด อันเป็นไปเพื่อทางแห่งความสุขและความพ้น จากทุกข์จำนวนเทียบเท่ามหาสมุทร เหลือเพียงทุกข์เท่าหยดน้ำแค่2-3หยด สารบัญ -ภาค1 คิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา -ภาค2 คิดแบบเห็นอกเห็นใจกันอยู่เสมอ -ภาค3 คิดเพื่อเกื้อกูล -ภาค4 ทำไมต้องภาวนา

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744