ธรรมะนักเขียนอื่นๆ
ท่านพุทธทาส กับอำนาจวัตถุนิยม


ราคาปก: 200.00 บาท
ราคาขาย: 180.00 บาท
ประหยัด: 20 บาท (10 %)
ท่านพุทธทาส กับอำนาจวัตถุนิยม
ผู้เขียน: อินทุวรรณา เชยชื่นสกุล

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744099808
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
304 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

จุดหมายสูงสุดของการเป็นมนุษย์ อยู่ที่การครอบครองวัตถุให้มากที่สุดใช่หรือไม่??? หนังสือ “ท่านพุทธทาสกับอำนาจวัตถุนิยม” จะตอบคำถามข้างบนได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่โลกกำลังเกิดวิกฤตจากอำนาจการตกเป็นทาสของวัตถุนิยม การทำความเข้าใจถึง “วัตถุนิยม” นับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศ เนื้อหาในเล่มเป็นการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมหลักคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุที่เกี่ยวกับอำนาจวัตถุนิยม หรือบริโภคนิยม ในทุกแง่มุม ให้ได้รู้จักต้นเหตุแห่งปัญหาและวิกฤตการณ์ต่างๆ ในโลกปัจจุบัน ไปจนถึงวิธีการที่จะทำตนให้อยู่เหนือปัญหา รู้จักวิธีปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระ อย่างคนรู้เท่าทันโลก เข้าใจชีวิต ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมอีกต่อไป

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744