ธรรมะนักเขียนอื่นๆ
คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ ฉบับนักเรียน


ราคาปก: 10.00 บาท
ราคาขาย: 9.00 บาท
ประหยัด: 1 บาท (10 %)
คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ ฉบับนักเรียน
ผู้เขียน: สนพ.สุขภาพใจ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744098696
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
10.5 x 14.6 ซ.ม.
32 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ นักเรียน ได้รวบรวมบท และคำสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน การสวดมนต์ไหว้พระครั้งสุดท้าย  สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ของนักเรียนทั่วไป และนักเรียนอนุบาล  พิธีไหว้ครู คำปฏิญาณ ระเบียบพิธีการ รวมถึงวิธีแสดงความเคารพตามหลักมารยาทไทยที่มักใช้กันบ่อยๆ  เพื่อให้นักเรียนครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ได้มีคู่มือสำหรับปฏิบัติกิจกรรมในโอกาสและวาระต่างๆ ได้อย่างสวยงามและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744