ธรรมะนักเขียนอื่นๆ
ทำอย่างไรจะหายโกรธ


ราคาปก: 20.00 บาท
ราคาขาย: 18.00 บาท
ประหยัด: 2 บาท (10 %)
ทำอย่างไรจะหายโกรธ
ผู้เขียน: พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9744093498
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
32 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

เสนอแนะเทคนิควิธีการทำให้หายโกรธอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 1 นึกถึงผลเสียของความเป็นมักโกรธ ขั้นที่ 2 พิจารณาโทษของความโกรธ ขั้นที่ 3 นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ ขั้นที่ 4 พิจารณาว่าความโกรธคือการสร้างทุกข์ให้ตนเอง ขั้นที่ 5 พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ขั้นที่ 6 พิจารณาพระจริยาวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า ขั้นที่ 7 พิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏ ขั้นที่ 8 พิจารณาอานิสงส์ของเมตตา เป็นต้น

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744