ธรรมะนักเขียนอื่นๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


ราคาปก: 20.00 บาท
ราคาขาย: 18.00 บาท
ประหยัด: 2 บาท (10 %)
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ผู้เขียน: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9744093331
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
32 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ทำงานอย่างไร งานจึงจะออกมาดีมีประสิทธิภาพ และมีหลักธรรมอะไรบ้าง ที่จะมาเป็นแรงผลักดันให้เรามีใจอยากทำงาน รักงาน ไม่เบื่องาน พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า หนังสือ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ซึ่งเขียนโดยท่านพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนะเทคนิควิธีการทำงานให้ประสบผลสำเร็จไว้อย่างครบถ้วน

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744