ธรรมะชุดอื่นๆ
ปั้นมนุษย์แต่ยังเด็ก


ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท
ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)
ปั้นมนุษย์แต่ยังเด็ก
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744098719
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
50 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

คำว่าทารกของเราไม่ได้หมายถึงเด็กอ่อนนอนเบาะ แต่หมายถึงเด็กที่รู้ฟังรู้คิด รู้โต้แย้ง ด้วยเหตุผลของตนเอง และมีหลักที่จะต้องพิสูจน์ว่า เด็กๆ ก็ต้องเกี่ยวข้องกับบรมธรรม หรือมีบรมธรรม บรมธรรมเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับมนุษย์ทุกคน และทุกระดับตั้งแต่เด็กทารก เป็นต้นไป

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744