ธรรมะชุดอื่นๆ
เด็กจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต


ราคาปก: 40.00 บาท
ราคาขาย: 36.00 บาท
ประหยัด: 4 บาท (10 %)
เด็กจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744098733
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
80 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

เราสร้างโลกในอนาคตได้โดยการสร้างเด็กหรือผ่านทางเด็ก แล้วเด็กก็จะเป็นผู้สร้างโลกจะพูดให้เต็มแบบก็ว่า ครูสร้างโลกโดยผ่านทางเด็ก ฉะนั้น จงสร้างเด็กให้ดีที่เหมาะสำหรับที่จะสร้างโลกให้ถูกต้อง ให้งดงาม

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744