ธรรมะชุดอื่นๆ
พ่อแม่สมบูรณ์แบบ


ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท
ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)
พ่อแม่สมบูรณ์แบบ
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744098726
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
50 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

บิดามารดาในทางกาย ที่ให้กำเนิดมาในทางกาย แล้วก็บิดามารดาในทางจิตทางวิญญาณที่ให้เกิดความรู้ แสงสว่างอันถูกต้อง ทางจิตทางวิญญาณขึ้นมาซึ่งกลายเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่ง คือเกิดโดยธรรมะเกิดโดยแสงสว่างของพระธรรม สารบัญ -พ่อแม่สมบูรณ์แบบ -โลกยังขาดพ่อแม่สมบูรณ์แบบ -ปัญหาต่างๆ มีขึ้นเพราะขาดความเชื่อฟัง -บิดามารดาเป็นได้ ๒ ความหมาย คือทางกายและทางวิญญาณ -พระพุทธเจ้าทรงเป็นบิดาทางวิญญาณด้วย -ลักษณะของบิดามารดาฝ่ายกาย -ลักษณะของบิดามารดาฝ่ายวิญญาณ -หลักธรรมแบ่งเป็นขั้นธรรมดาและโลกุตตระ -พระพุทธเจ้าทางเป็นบิดาทางวิญญาณจนถึงขั้นสุด -เกิดทางกายแล้วให้ได้เกิดทางวิญญาณด้วย -มนุษย์เก่ง แต่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม -บุตรเป็นวัตถุของมนุษย์อย่างไร -บุตรที่ดีที่สุด คือบุตรที่เชื่อฟัง -การอบรมบุตรสำคัญไม่ควรมองข้าม -โลกไม่มีสันติสุข เพราะขาดหลักธรรม -ต้องช่วยกันให้การศึกษาทางศาสนา

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744