ธรรมะชุดอื่นๆ
คุณของบิดามารดา


ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท
ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)
คุณของบิดามารดา
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744098740
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
50 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

แม้ว่าจะเป็นการเอ็นดูในระดับธรรมดาสามัญก็เรียกว่าเป็นผู้เอ็นดูสรรพสัตว์เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอ็นดูสรรพสัตว์ แต่เป็นการเอ็นดูใรดับที่สูงขึ้นไปด้วยคุณธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ดี บิดามารดาทั้งโลกก็คือ ผู้เอ็นดูสัตว์โลกทั้งโลกเรียกว่า บิดามารดา ในภาษาธรรม

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744