ธรรมะชุดอื่นๆ
การตามรอยพระยุคลบาทโดย ทศพิธราชธรรม


ราคาปก: 100.00 บาท
ราคาขาย: 90.00 บาท
ประหยัด: 10 บาท (10 %)
การตามรอยพระยุคลบาทโดย ทศพิธราชธรรม
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744097514
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
160 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

แม้ว่าทศพิธราชธรรมจะมีชื่อเรียก "ธรรมสำหรับพระราชา" แต่ประชาชนพสกนิกรทั้งหลาย ก็สามารถนำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ เมื่อประพฤติตามนั่นแหละจะเกิดโอกาสมากมาย สะดวกดายในการที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ทำให้ทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองบ้านเมือง บ้านเมืองนี้เต็มไปด้วยทศพิธราชธรรม ขอให้มองกันให้ดีๆ ว่าทศพิธราชธรรมนั้นจะสามารถคุ้มครองบ้านเมือง ป้องกันบ้านเมือง พัฒนาบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นธรรมะที่จะช่วยได้จริง สารบัญ -การตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม -ทาน -ศีล -บริจาค -อาชชวะ -มัททวะ -ตปะ -อักโกธะ -อวิหิงสา -ขันติ -อวิโรธนะ -สรุปความแห่งทศพิธราชธรรม

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744