ธรรมะชุดอื่นๆ
บวชทำไม


ราคาปก: 160.00 บาท
ราคาขาย: 144.00 บาท
ประหยัด: 16 บาท (10 %)
บวชทำไม
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9744097469
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
256 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

บวชทำไม? ความมุ่งหมายของการบวชชนิดที่เป็นความมุ่งหมายอันแท้จริงแล้ว พึงทราบว่า หาได้อยู่ที่ขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออยู่ที่ความต้องการจะได้อานิสงส์ 3 ประการของการบวช ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้น หวังผลพิเศษยิ่งไปกว่า กล่าวคือ ความมุ่งหมายที่จะให้เกิดความเร็วในการบรรลุ มรรค ผล นิพพาน นั่นเอง การบวชของผู้บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ได้รับผลจริงและสั่งสอนผู้อื่นจริงๆ นั่นย่อมเป็นการสืบอายุพระศาสนาได้จริง

สารบัญ

 • การบวชคืออะไร
 • เรื่องเกี่ยวกับการบวช
 • โอวาทแก่ผู้ขออุปสมบท
 • ทำวัตรคืออะไร
 • การทำวัตรและวิธีปฏิบัติตามแบบโบราณ
 • การฉันอาหาร
 • การชี้โทษ
 • การเดินจงกรม
 • อานาปานสติภาวนา
 • อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป
 • ปัจจเวกขณปาฐะ (แปล)
 • ธัมมจักกัปวัตตนสุตตปาฐะ (แปล)
 • ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ (แปล)
 • การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง
 • โอวาทสำหรับผู้ลาสิกขา
 • การบวชอยู่ที่บ้าน

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744