ธรรมะชุดอื่นๆ
ประโยชน์ของความกตัญญู


ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท
ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)
ประโยชน์ของความกตัญญู
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744098801
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
50 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ประโยชน์ของความกตัญญู คนกตัญญูกตเวที ย่อมทำอะไรได้หลายอย่าง และในที่สุดก็เป็นสัตบุรุษ ความหมายของสัตบุรุษนี้ คือเป็นผู้มีความสงบหรือทำความสงบ ส่วนตัวก็มีความสงบ ผู้อื่นก็พลอยได้รับความสงบจากสัตบุรุษ แต่โดยส่วนใหญ่ท่านหมายถึง การสงบระงับในส่วนจิตใจของตน

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744