ธรรมะชุดอื่นๆ
คริสตธรรมและพุทธธรรม


ราคาปก: 100.00 บาท
ราคาขาย: 90.00 บาท
ประหยัด: 10 บาท (10 %)
คริสตธรรมและพุทธธรรม
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744097309
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
160 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ปาฐกถาธรรมชุดพิเศษของพุทธทาสภิกขุ ที่เชียงใหม่ ในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. ๒๕๑๐) ซึ่งผ่านมาหลายสิบปีแล้ว แต่แนวคิดของท่านยังเป็นธรรมะที่ให้แสงสว่างแก่ทั้งพุทธศาสนิกชนและคริสตศาสนิกชนทั้งหลาย ในหัวข้อธรรมเรื่อง ตอน.1 การทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา ตอน 2. พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ ตอน 3. การไถ่บาป และการประสบความสำเร็จ

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744