ธรรมะชุดอื่นๆ
แม่สอนไว้ ฉบับภาพ


ราคาปก: 40.00 บาท
ราคาขาย: 36.00 บาท
ประหยัด: 4 บาท (10 %)
แม่สอนไว้ ฉบับภาพ
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
ผู้แปล: พจน์ ยังพลขันธ์

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9744095482
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
18.4 x 26 ซ.ม.
40 หน้า
ปกอ่อน
ปอนด์

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ได้รวบรวมคำสอนของแม่พุทธทาสภิกขุ แม่ผู้สร้างคุณูปการ แก่วงการพระพุทธศาสนา เมื่อได้อ่านต้นฉบับ "แม่สอนไว้" ของพุทธทาสภิกขุ เรียบเรียงโดยพจน์ ยังพลขันธ์ ตลอดแล้ว มีความเห็นด้วยกับผู้เรียบเรียบว่าควรจะตีพิมพ์ให้แพร่หลายกว้างขวางเป็นประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเพื่อจะสะดุดใจให้คิด, ให้ศึกษาถึงเหตุผล ที่ทำให้มีการเกิดขึ้นของบุคคล เช่น ท่านพุทธทาส จนได้พบคำตอบว่า เพราะท่านมีแม่ที่สอนลูกอย่างนี้ๆ นั่นเอง เราหวังได้แน่นอน ถ้าผู้หญิงที่เป็ฯเพศแม่เห็นความสำคัญของการทำหน้าที่แม่อย่างแท้จริงด้วยการร่วมมือกับพ่อ ช่วยกันสร้างลูกให้มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์เสียแต่ยังเยาว์ และแม่ที่แท้จริงทุกๆ คนจะต้องมีความภูมิใจในหน้าที่ของความเป็นแม่ หน้าที่สูงสุดสำหรับเพศแม่ที่ธรรมชาติมอบหมายให้มา ซึ่งไม่อาจมีสิ่งใดมาทดแทนหรือทำหน้าที่นี้แทนได้

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744