หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > ธรรมะชุดอื่นๆ

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท

ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

พ่อแม่สมบูรณ์แบบ

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744098726

Barcode: 9789744098726

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 50 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

บิดามารดาในทางกาย ที่ให้กำเนิดมาในทางกาย แล้วก็บิดามารดาในทางจิตทางวิญญาณที่ให้เกิดความรู้ แสงสว่างอันถูกต้อง ทางจิตทางวิญญาณขึ้นมาซึ่งกลายเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่ง คือเกิดโดยธรรมะเกิดโดยแสงสว่างของพระธรรม สารบัญ -พ่อแม่สมบูรณ์แบบ -โลกยังขาดพ่อแม่สมบูรณ์แบบ -ปัญหาต่างๆ มีขึ้นเพราะขาดความเชื่อฟัง -บิดามารดาเป็นได้ ๒ ความหมาย คือทางกายและทางวิญญาณ -พระพุทธเจ้าทรงเป็นบิดาทางวิญญาณด้วย -ลักษณะของบิดามารดาฝ่ายกาย -ลักษณะของบิดามารดาฝ่ายวิญญาณ -หลักธรรมแบ่งเป็นขั้นธรรมดาและโลกุตตระ -พระพุทธเจ้าทางเป็นบิดาทางวิญญาณจนถึงขั้นสุด -เกิดทางกายแล้วให้ได้เกิดทางวิญญาณด้วย -มนุษย์เก่ง แต่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม -บุตรเป็นวัตถุของมนุษย์อย่างไร -บุตรที่ดีที่สุด คือบุตรที่เชื่อฟัง -การอบรมบุตรสำคัญไม่ควรมองข้าม -โลกไม่มีสันติสุข เพราะขาดหลักธรรม -ต้องช่วยกันให้การศึกษาทางศาสนา

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books