หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > ธรรมะชุดอื่นๆ

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 100.00 บาท
ราคาขาย: 90.00 บาท

ประหยัด: 10 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

การตามรอยพระยุคลบาทโดย ทศพิธราชธรรม

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744097514

Barcode: 9789744097514

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 160 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

แม้ว่าทศพิธราชธรรมจะมีชื่อเรียก "ธรรมสำหรับพระราชา" แต่ประชาชนพสกนิกรทั้งหลาย ก็สามารถนำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ เมื่อประพฤติตามนั่นแหละจะเกิดโอกาสมากมาย สะดวกดายในการที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ทำให้ทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองบ้านเมือง บ้านเมืองนี้เต็มไปด้วยทศพิธราชธรรม ขอให้มองกันให้ดีๆ ว่าทศพิธราชธรรมนั้นจะสามารถคุ้มครองบ้านเมือง ป้องกันบ้านเมือง พัฒนาบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นธรรมะที่จะช่วยได้จริง สารบัญ -การตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม -ทาน -ศีล -บริจาค -อาชชวะ -มัททวะ -ตปะ -อักโกธะ -อวิหิงสา -ขันติ -อวิโรธนะ -สรุปความแห่งทศพิธราชธรรม