ลวดลาย
จิตรกรรมฝาผนัง มรดกแผ่นดิน ชุด รามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


ราคาปก: 490.00 บาท
ราคาขาย: 441.00 บาท
ประหยัด: 49 บาท (10 %)
จิตรกรรมฝาผนัง มรดกแผ่นดิน ชุด รามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ผู้เขียน: อาจารย์เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789748354910
สำนักพิมพ์ เศรษฐศิลป์
x ซ.ม.
336 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

งามวิจิตร จิตรกรรมฝาผนังมรดกแผ่นดิน พบภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ สืบทอดรักษา ให้คงสืบไปเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังก่อนการบูรณะ และหลังจากการบูรณะแล้วกับหนังสือที่รวบรวมภาพที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปะทั้ง 178 ห้อง และภาพตามจุดที่สำคัญต่างๆของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในมีการบรรยายประกอบด้วยภาษาง่ายๆ เน้นการเล่าเรื่องประกอบภาพเป็นหลัก

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744