ลวดลาย
เส้นสายลายไทย ชุดตัวละครในรามเกียรติ


ราคาปก: 300.00 บาท
ราคาขาย: 270.00 บาท
ประหยัด: 30 บาท (10 %)
เส้นสายลายไทย ชุดตัวละครในรามเกียรติ
ผู้เขียน: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9749411668
สำนักพิมพ์ เศรษฐศิลป์
21 x 28.6 ซ.ม.
216 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

เรื่องรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่ส่งผลทางความเชื่อครอบคุลมในเอเชียอาคเนย์ นับเป็นจุดเร่ิมต้นของความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าที่มองไม่เห็นตัวตนจนสามารถเห็นเป็นรูปธรรมโดยกรรมวิธีทางศิลปะได้ ในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีเนื้อเรื่องที่ยาวมาก ดังนั้นจึงมีการกล่าวถึงตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องสืบเนื่องกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีตั้งแต่ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ ชั้นเทพเจ้า พระราชา เหล่ายักษ์ เหล่าลิง และมนุษย์ผสมกับสัตว์ ฯลฯ จำนวนมากมายนัก ผู้เขียนได้เขียนเรื่องรามเกียรติ์ในส่วนที่เป็นประวัติของตัวละครต่างๆ ไว้นานพอสมควร จวบจนรวบรวมภาพเขียนสำเร็จ จึงได้มีการนำมาเตรียมจัดพิมพ์ ภาพลายเส้นทั้งหมดมีหลายร้อยภาพ ไม่สามารถพิมพ์ให้จบได้ภายในเล่มเดียว จึงมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าคาดว่าจะพิมพ์ทยอยออกมาจบครบทั้งหมดในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนี้

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744