ลวดลาย
สมุดภาพลายรดน้ำ เทพทวารบาล


ราคาปก: 290.00 บาท
ราคาขาย: 261.00 บาท
ประหยัด: 29 บาท (10 %)
สมุดภาพลายรดน้ำ เทพทวารบาล
ผู้เขียน: อ.เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล

พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2560
ISBN 9786164239494
สำนักพิมพ์ เศรษฐศิลป์
21 x 28.6 ซ.ม.
160 หน้า
ปกแข็ง
อาร์ตด้าน

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ทวารบาล เทพยาดาอารักษ์ปกปักรักษา มีมาช้านานแล้วคติความเชื่อของคนโบราณมีเรืองเล่ามาหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามในหนังสือเรื่อง ทวารบาลเล่มนี้ ยังคงขอคัดเน้นเฉพาะลายรดน้ำที่งดงามตามคติไทยๆส่วนทวารบาลประเภทเขียนสี ประติมากรรมฯไม่ได้คัดลงมาภายในเล่มด้วย 

    เนื้อหาภายในเล่มรวบรวมลายรดน้ำตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ ได้พอสมควรโดยคัดเฉพาะบานที่ปรากฏทวารบาลเท่านั้นและเลือกที่สำคัญๆ 

สารบัญ

- กาพเทพทวารบาล

- ความเชื่อของคนไทยกับทวารบาล

- ทวารบาล

- ทวารบาลที่ปรากฏอยู่ในดินแดนแถบเอเชีย

- ศิลปะแบบจีน

- ทวารยาลจีน

- เรื่องที่สอง

- ประเภททวารบาลแบบต่างๆ

- ทวารบาลที่ปรากฏบนตู้ลายรดน้ำ

กาพทวารบาล ต่างๆ

- กรุงเทพฯ ๑๖

- กรุงเทพฯ ๒๓

- กรุงเทพฯ ๔๒

- กรุงเทพฯ ๔๔

- กรุงเทพฯ ๕๘

- กรุงเทพฯ ๕๙

- กรุงเทพฯ ๖๒

- กรุงเทพฯ ๘๓

- กรุงเทพฯ ๑๒๓

- กรุงเทพฯ ๒๙๑

- กรุงเทพฯ ๓๔๘

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

- วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร

- บานตู้ สมัยอยุธยา (สมบัติเอกชน)

- กพช. เลขที่ ๑๑๕

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร

- วัดมะขาม

- วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

- ฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์

- กพช ๑๓๑ ฝีมือช่างอยุธยา

- อยุธยา ๕ ฝีมือช่างอยุธยา

- อยุธยา ๙ ฝีมือช่างอยุธยา

- อยุธยา ๑๐ ฝีมือช่างอยุธยา

- อยุธยา ๑๗ ฝีมือช่างอยุธยา

- สมัยอยุธยา ๒๐ ฝีมือช่างอยุธยา

- สมัยอยุธยา ๒๑ ฝีมือช่างอยุธยา

- สมัยอยุธยา ๒๒ ฝีมือช่างสมัยอยุธยา

- สมัยอยุธยา ๒๓ ฝีมือช่างสมัยอยุธยา

- สมัยอยุธยา ๒๖ ฝีมือช่างสมัยอยุธยา

- สมัยอยุธยา ๒๗ ฝีมือช่างสมัยอยุธยา

- วัดศาลาปูน ฝีมือช่างสมัยอยุธยา

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744