ชุดหนังสือ
ชุด ความทรงจำจากสวนโมกข์


ราคาปก: 480.00 บาท
ราคาขาย: 432.00 บาท
ประหยัด: 48 บาท (10 %)
ชุด ความทรงจำจากสวนโมกข์
ผู้เขียน: -

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 6004111000013
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
13 x 18.4 ซ.ม.
หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

สวนโมกข์ อุดมคติ ชีวิต และความทรงจำ

ธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุที่ได้รับการคัดสรรมาเรียงร้อยรวมเป็นหมวดหมู่ ทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสวนโมกข์ ในแง่มุมต่างๆ เสมือนหนึ่งฟังท่านเล่าเอง "สวนโมกข์คืออะไร แม้บัดนี้กว่าเจ็ดทศวรรษสวนโมกข์ ผู้คนน้อยนักที่จะรู้ สวนโมกข์ ดินแดนที่ต้นไม้พูดได้ ก้อนหินแสดงธรรม ไม่อาจไปด้วยกาย ต้องเข้าถึงด้วยใจ ๒๕๔๙ ร้อยปีพุทธทาส ผู้เปิดเผยวิถีพุทธกาล เสียดายสังคมไทยยังหลับไหลต่อวิถีอริยะ ยังตื่น ยิ่งตื่นตูมรับวิถีวัตถุวิถีมาร เป็นทาสอารยประเทศต่ำทรามวัฒนธรรม เมินวิถีพุทธทาส วิถีธรรม วิถีสวนโมกข์ ยังตื่นตูมรับ วิถีไสยย์ เมินต่อวิถีธรรม"

สัจจสารจากริมรั้วสวนโมกข์ ธรรมโฆษณ์ช่วยได้

สัจจสารจากริ้วรั่วสวนโมกข์ ชื่อนี้หลวงพ่อท่านตั้งไว้ให้ ขอโอกาสใช้ในครั้งนี้ และเป็นสัจจะทุกตัวอักษร เพื่อประโยชน์และเป็นกำลังใจแก่ผู้สมัครใจเดินทางตามรอยพระอรหันต์ เพื่อวิมุตติ-หลุดพ้นจากสังสารวัฏฏ์ ซึ่งไม่เหมาะแก่มือสมัครเล่นแต่ประการใดเลย สารบัญ - ปฐมลิขิต - สิ่งที่ข้าพเจ้าทึ่งและสนใจในสวนโมกข์ - มัชฌิมลิขิต - กว่าความทุกข์จะอวสาร ชีวิตก็เกือยจะหาไม่ - ปัจฉิมลิขิต - แผนผัง "พฤติของจิต"

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744