ชุดหนังสือ
ชุด แก่นพุทธศาสน์เชื่อมให้ถึงใจ


ราคาปก: 300.00 บาท
ราคาขาย: 270.00 บาท
ประหยัด: 30 บาท (10 %)
ชุด แก่นพุทธศาสน์เชื่อมให้ถึงใจ
ผู้เขียน: -

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 6004111000015
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
หน้า
ปกแข็งและแจ๊คเก็ท
ถนอมสายตา 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

แก่นพุทธศาสน์

สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้น อาตมาอยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆ ที่มีกล่าวอยู่ว่า "สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น". เรื่องมันมีอยู่ในพระบาลี มัชฌิมนิกายว่า คราวหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยทูลว่า พระพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัส ถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่จะว่าอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านว่าได้. พระองค์ตรัสว่า "สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย" : สพฺเพ ธมฺมา แปลว่า สิ่งทั้งปวง นาลํ แปลว่า ไม่ควร, อภินิเวสาย - เพื่อจะยึดมั่นถือมั่น ; สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วพระองค์ก็ย้ำลงไปอีกทีหนึ่งว่า ถ้าใครได้ฟังความข้อนี้ก็คือได้ฟังทั้งหมดในพระพุทธศาสนา, ถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา, ถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้รับผลทั้งหมดในพุทธศาสนา

วรรณรูปไทย เชื่อมใจให้ถึงนิพพาน

หนังสือเล่มนี้เป็นวรรณรูปหลากหลายอธิบายเพิ่มเติมด้วยวรรณกวีที่ ทยาลุ สร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งได้เชื่อมร้อยวิถีแห่งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมไว้อย่างลงตัว หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มวัย ทุกเพศภาวะ ทุกสาขาอาชีพ ท้ั้งผู้สนใจศิลปะวรรณรูป ภาษาวรรณกวี และนักวิชาการด้านภาษา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการปลดพันธนาการใจ เพื่อประสานเชื่อมร้อยจิตวิญญาณตนให้ถึงนิพพาน คือความสงบเย็นขณะยังมีชีวิตอยู่

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744