ธรรมะชุดอื่นๆ
สุขแท้ (BOOK + CD MP3) ชุด สุขปัจจุบัน


ราคาปก: 110.00 บาท
ราคาขาย: 99.00 บาท
ประหยัด: 11 บาท (10 %)
สุขแท้ (BOOK + CD MP3) ชุด สุขปัจจุบัน
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9786161401399
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
13 x 18.4 ซ.ม.
144 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

สุขแท้ เล่มนี้เป็นธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุในช่วงเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2516 มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสุขที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่สุขขั้นพื้นฐานสำหรับคนทั่วไป ไปจนถึงสุขขั้นสูงสุด เช่น สุขที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนหรือการไม่เอารักเอาเปรียบกันและกัน, และสุขที่เกิดจากการละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน (ซึ่งถือว่าเป็นความสุขชั้นสูงสุด) เป็นต้น

สารบัญ

- นะโมและสรณาคมน์

- ความวิเวกเป็นสุข

- ความไม่เบียดเบียนเป็นสุข

- ความคลายกำหนัดเป็นสุข

- การนำอัสมิมานะออกได้เป็นสุข

- ความรักเสมอตนไม่มี สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744