โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
การมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน


ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท
ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)
การมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9786161400453
สำนักพิมพ์ 195
x ซ.ม.
60 หน้า
ปกอ่อน
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

การมองสิ่งทั้งปวงในด้านในนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการที่จะเข้าใจธรรมะ หรืเข้าใจพุทธศาสนา การที่มองไม่ตรงกันเป็นเหตุให้เข้าใจกันไม่ได้ เหมือนอย่างว่าการที่คนเราทะเลาะวิวาทกัน ก็เพราะคนหนึ่งมันมองไปอีกทางหนึ่ง ไม่อาจจะเข้าใจคำพูดของกันและกันได้ ฉะนั้นคนที่ทะเลาะวิวาทกันก็เพราะมองไปในทัศนะต่างกัน เพราะฉะนั้น การที่เราจะเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมองในด้านใน ธรรมะบรรยายแก่กลุ่มพุทธศาสตร์และบุคคลที่สนใจ ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 28 ธันวาคม 2504 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีอีกเล่มหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองโลกในแง่ดี อันจะเป็นพื้นฐานให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books
พุทธทาสภิกขุ
฿25.00 ฿22.5
พุทธทาสภิกขุ
฿25.00 ฿22.5
พุทธทาสภิกขุ
฿25.00 ฿22.5
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿31.5
พุทธทาสภิกขุ
฿25.00 ฿22.5
฿0.00 ฿
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿31.5
฿0.00 ฿
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿31.5
พุทธทาสภิกขุ
฿30.00 ฿27
฿0.00 ฿
฿0.00 ฿
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿31.5
฿0.00 ฿
฿0.00 ฿

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744