หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท

ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

การมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9786161400453

Barcode: 9786161400453

สำนักพิมพ์: 195

ขนาด: x ซ.ม.

จำนวนหน้า: 60 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

การมองสิ่งทั้งปวงในด้านในนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการที่จะเข้าใจธรรมะ หรืเข้าใจพุทธศาสนา การที่มองไม่ตรงกันเป็นเหตุให้เข้าใจกันไม่ได้ เหมือนอย่างว่าการที่คนเราทะเลาะวิวาทกัน ก็เพราะคนหนึ่งมันมองไปอีกทางหนึ่ง ไม่อาจจะเข้าใจคำพูดของกันและกันได้ ฉะนั้นคนที่ทะเลาะวิวาทกันก็เพราะมองไปในทัศนะต่างกัน เพราะฉะนั้น การที่เราจะเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมองในด้านใน ธรรมะบรรยายแก่กลุ่มพุทธศาสตร์และบุคคลที่สนใจ ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 28 ธันวาคม 2504 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีอีกเล่มหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองโลกในแง่ดี อันจะเป็นพื้นฐานให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-