หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > ธรรมะชุดอื่นๆ

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 160.00 บาท
ราคาขาย: 144.00 บาท

ประหยัด: 16 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

บวชทำไม

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9744097469

Barcode: 9789744097460

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 256 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

บวชทำไม? ความมุ่งหมายของการบวชชนิดที่เป็นความมุ่งหมายอันแท้จริงแล้ว พึงทราบว่า หาได้อยู่ที่ขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออยู่ที่ความต้องการจะได้อานิสงส์ 3 ประการของการบวช ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้น หวังผลพิเศษยิ่งไปกว่า กล่าวคือ ความมุ่งหมายที่จะให้เกิดความเร็วในการบรรลุ มรรค ผล นิพพาน นั่นเอง การบวชของผู้บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ได้รับผลจริงและสั่งสอนผู้อื่นจริงๆ นั่นย่อมเป็นการสืบอายุพระศาสนาได้จริง

สารบัญ

 • การบวชคืออะไร
 • เรื่องเกี่ยวกับการบวช
 • โอวาทแก่ผู้ขออุปสมบท
 • ทำวัตรคืออะไร
 • การทำวัตรและวิธีปฏิบัติตามแบบโบราณ
 • การฉันอาหาร
 • การชี้โทษ
 • การเดินจงกรม
 • อานาปานสติภาวนา
 • อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป
 • ปัจจเวกขณปาฐะ (แปล)
 • ธัมมจักกัปวัตตนสุตตปาฐะ (แปล)
 • ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ (แปล)
 • การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง
 • โอวาทสำหรับผู้ลาสิกขา
 • การบวชอยู่ที่บ้าน