หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 30.00 บาท
ราคาขาย: 27.00 บาท

ประหยัด: 3 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

การทำบุญสุนทรทานคืออะไร

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9786111400106

Barcode: 9786111400106

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 60 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

ทำบุญสุนทรทาน ทำบุญให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง “การทำบุญสุนทรทานคืออะไร” ตีพิมพ์จากธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ เนื้อหาจะกล่าวถึง๒ประเด็นใหญ่ๆคือประเด็นแรก กล่าวถึงลักษณะของสังคมปัจจุบันที่นับวันยิ่งจะเหินห่างจากบุญ และยังไม่เข้าใจคำว่า “บุญ” ดีพอ ประเด็นที่สอง กล่าวถึงลักษณะและวิธีทำบุญที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสนาหลากหลายแง่มุม โดยท่านอาจารย์พุทธทาสได้ชี้ให้เห็นว่าการทำบุญที่ถูกต้องแท้จริงนั้นจะต้องทำด้วยสติปัญญาเพื่อทำลายความยึดมั่นในตัวตนออกไป จึงจะเป็นการทำบุญเพื่อเตรียมตัวไปสู่นิพพาน การทำบุญสุนทรทานคืออะไร เป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่ม จัดอยู่ในชุด “ธรรมะสบายใจ” หลักธรรมพื้นฐานเข้าใจง่ายเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการน้อมนำธรรมะซึ่งเปรียบประดุจประทีปส่องสว่างให้เห็นหนทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-