โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
การทำบุญสุนทรทานคืออะไร


ราคาปก: 30.00 บาท
ราคาขาย: 27.00 บาท
ประหยัด: 3 บาท (10 %)
การทำบุญสุนทรทานคืออะไร
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9786111400106
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
60 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

ทำบุญสุนทรทาน ทำบุญให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง “การทำบุญสุนทรทานคืออะไร” ตีพิมพ์จากธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ เนื้อหาจะกล่าวถึง๒ประเด็นใหญ่ๆคือประเด็นแรก กล่าวถึงลักษณะของสังคมปัจจุบันที่นับวันยิ่งจะเหินห่างจากบุญ และยังไม่เข้าใจคำว่า “บุญ” ดีพอ ประเด็นที่สอง กล่าวถึงลักษณะและวิธีทำบุญที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสนาหลากหลายแง่มุม โดยท่านอาจารย์พุทธทาสได้ชี้ให้เห็นว่าการทำบุญที่ถูกต้องแท้จริงนั้นจะต้องทำด้วยสติปัญญาเพื่อทำลายความยึดมั่นในตัวตนออกไป จึงจะเป็นการทำบุญเพื่อเตรียมตัวไปสู่นิพพาน การทำบุญสุนทรทานคืออะไร เป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่ม จัดอยู่ในชุด “ธรรมะสบายใจ” หลักธรรมพื้นฐานเข้าใจง่ายเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการน้อมนำธรรมะซึ่งเปรียบประดุจประทีปส่องสว่างให้เห็นหนทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books
พุทธทาสภิกขุ
฿25.00 ฿22.5
พุทธทาสภิกขุ
฿25.00 ฿22.5
พุทธทาสภิกขุ
฿25.00 ฿22.5
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿31.5
พุทธทาสภิกขุ
฿25.00 ฿22.5
฿0.00 ฿
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿31.5
฿0.00 ฿
พุทธทาสภิกขุ
฿25.00 ฿22.5
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿31.5
฿0.00 ฿
฿0.00 ฿
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿31.5
฿0.00 ฿
฿0.00 ฿

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744