หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท

ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

ความสุขของฆราวาส

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9786111400090

Barcode: 9786111400090

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 50 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

“ความสุขของฆราวาส” ตีพิมพ์จากธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึงความสุขของคฤหัสถ์หรือฆราวาสผู้ครองเรือน ๓ ระดับ คือ๑.ความสุขชั้นต่ำ (ชั้นปุถุชน) ได้แก่ความสุขของบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ อำนาจวาสนาเกียรติยศ ชื่อเสียง ๒.ความสุขชั้นกลาง (ชั้นกัลยาณชน) ได้แก่ความสุขของบุคคลผู้มุ่งหาความสงบทางจิตใจ เกิดความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดจากบุญกุศลที่ตนทำ ๓.ความสุขชั้นสูง ( ชั้นอนุโลมพระอริยเจ้า) ความสุขที่เกิดจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นในวิสัยของฆราวาส เท่าที่จะทำได้ ความสุขของฆราวาสเป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่ม จัดอยู่ในชุด “ธรรมะสบายใจ” หลักธรรมพื้นฐานเข้าใจง่ายเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการน้อมนำธรรมะซึ่งเปรียบประดุจประทีปส่องสว่างให้เห็นหนทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-


ผู้แต่ง:
ราคา: 0.00 .- .-