โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
ความสุขของฆราวาส


ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท
ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)
ความสุขของฆราวาส
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9786111400090
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
50 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

“ความสุขของฆราวาส” ตีพิมพ์จากธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึงความสุขของคฤหัสถ์หรือฆราวาสผู้ครองเรือน ๓ ระดับ คือ๑.ความสุขชั้นต่ำ (ชั้นปุถุชน) ได้แก่ความสุขของบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ อำนาจวาสนาเกียรติยศ ชื่อเสียง ๒.ความสุขชั้นกลาง (ชั้นกัลยาณชน) ได้แก่ความสุขของบุคคลผู้มุ่งหาความสงบทางจิตใจ เกิดความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดจากบุญกุศลที่ตนทำ ๓.ความสุขชั้นสูง ( ชั้นอนุโลมพระอริยเจ้า) ความสุขที่เกิดจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นในวิสัยของฆราวาส เท่าที่จะทำได้ ความสุขของฆราวาสเป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่ม จัดอยู่ในชุด “ธรรมะสบายใจ” หลักธรรมพื้นฐานเข้าใจง่ายเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการน้อมนำธรรมะซึ่งเปรียบประดุจประทีปส่องสว่างให้เห็นหนทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744