หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท

ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

ความสุข ๓ ระดับ

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744099488

Barcode: 9789744099488

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 50 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

ความสุข ๓ ระดับ หนังสือซึ่งจะทำให้รู้จักวิธีสร้างสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง และคนรอบข้าง หนังสือเล่มนี้รวมธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาส ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีสร้างความสุขไว้ ๓ ระดับด้วยกัน ได้แก่ ๑) สุขเพราะไม่เบียดเบียน ซึ่งเป็นความสุขระดับพื้นฐานสำหรับสามัญชนโดยทั่วไป ที่จะทำให้คนในสังคมอยูร่วมกันอย่างมีสันติสุข ๒) สุขเพราะอยู่เหนืออำนาจกาม เป็นความสุขของบุคคลผู้ไม่กำหนดในกาม หรือหลีกออกจากกามได้แล้ว ๓) สุขเพราะละตัวตนเสียได้ เป็นความสุขขั้นสูงสุดระดับพระอรหันต์ ผู้ซึ่งละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้เด็ดขาดแล้ว

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books