หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 35.00 บาท
ราคาขาย: 31.50 บาท

ประหยัด: 3.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

แนวครองชีวิต

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744099273

Barcode: 9789744099273

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 70 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

หนังสือธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พุทธทาส ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการดำเนินชีวิต หรือการพัฒนาระดับของชีวิตตามหลักอาศรม ๔ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับตามระดับของชีวิต คือ ๑) ระดับพรหมจารี วัยรุ่นหนุ่มสาว อยู่ในวัยศึกษาหาความรู้ใส่ตัว เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี ๒) ระดับคฤหัสถ์ มีการงาน มีอาชีพที่มั่นคง มีครอบครัวที่สมบูรณ์ ๓) ระดับวนปรัสถ์ มีความเบื่อหน่ายเพศคฤหัสถ์ เป็นผู้ออกบวช ๔) ระดับสันยาสี มีความรู้แจ้งสัจธรรม สามารถสั่งสอนประชาชน และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ แนวครองชีวิต เป็นหนังสือดีหนึ่งในร้อยเล่มในวาระ ๑๐๐ ปีพุทธทาส ในชุด “ธรรมะครองใจ” ธรรมะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ในการครองตน ครองเรือนอย่างเป็นสุข

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books