หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 20.50 บาท

ประหยัด: 4.5 บาท (18 %)


ใส่รถเข็น

ยิ่งสวด ยิ่งสุข คู่มือทำวัตรเช้า-เย็น สำนวนแปลฉบับสวนโมกข์

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก: พฤศจิกายน 2558

ISBN: 9786161402174

Barcode: 9786161402174

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 36 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

การทำวัตรสวดมนต์  ถือเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของชาวพุทธ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณร  อุบาสก-อุบาสิกา  และผู้สนใจใฝ่ธรรมทั่วไป  กิจสำคัญในการทำวัตรสวดมนต์  คือการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  นอกจากนี้การสวดมนต์ยังทำให้จิตใจสงบ  การสวดคำแปลไปด้วยจะทำให้รู้ความหมายของบทสวด  เป็นการฝึกสติสัมปัชชัญญะ  บริหารสมองให้เข้มแข็ง  มีสมรรถภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

     "ประโยชน์ของการทำวัตรเช้าเย็นนั้น

มันจะเหมือนกับว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็น,

จะเป็นการทำสมาธิอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็น,

จะเป็นการศึกษาธรรมะนั้นๆ อยู่ทั้งเช้าทั้งเย็น

จะเป็นการเตือนตนอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็น,

จะเป็นการท่องจำสิ่งที่ควรท่องจำอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็น,

จะเป็นการบริหารสุขภาพของมันสมองให้ดีที่สุดอยู่เสมอ

นี่เรียกว่าประโยชน์หรืออานิสงส์ของการทำวัตรเช้าเย็น"

พุทธทาส  อินทปัญโญ

สารบัญ

คำทำวัตรเช้าและเย็น

 คำบูชาพระรัตนตรัย


คำทำวัตรเช้า

 ปุพพภาคนมการ
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ

 

คำทำวัตรเย็น

๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ

 

ภาคผนวก

บทพิจารณาสังขาร

กรวดน้ำตอนเช้า

๑. สัพพปัตติทานคาถา
๒. ปัฏฐนปนคาถา

กรวดน้ำตอนเย็น

๓. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

บทแผ่เมตตา

อานิสงส์ของการสวดมนต์