หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 25.00 บาท
ราคาขาย: 22.50 บาท

ประหยัด: 2.5 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

สวดเป็นสุข

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2559

ISBN: 9786161402433

Barcode: 9786161402433

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 40 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ถนอมสายตา 2 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

สวดเป็นสุข

      รวมบทสวดมนต์พร้อมคำแปลที่มีตำนานการใช้ให้เหมาะโอกาส ส่งเสริมศรัทธา พินิจเนื้อหาเกิดปัญญาลึกซึ้ง

บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทำให้ใจสงบ

บทมงคลสูตร

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

บทรตนสูตร

เพื่อสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง

บทกรณียเมตตสูตร

เพื่อความรักความเมตตาต่อกัน

บทภัทเทกรัตตคาถา

เพื่อไม่ประมาท  มีสติในชีวิตประจำวันสารบัญ

1. คำบูชาพระรัตนตรัย

2. ปุพพภาคนมการ

3.ไตรสรณาคมน์

4.บทสรรเสริญพุทธคุณ

5.บทสรรเสริญธรมคุณ

6.บทสรรเสริญสังฆคุณ

7.บทมงคลสูตร

8.บทรตนสูตร

9.บทกรณียเมตตสูตร

10.บทโมรปริตร

11.บทวัฏฏกปริตร

12.บทโพชฌงคปริตร

13.บทชัยมงคลคาถา

14.บทอริยธนคาถา

15.บทภัทเทกรัตตคาถา

16.บทธัมมคารวาทิคาถา

17.บทโอวาทปาฏิโมกขคาถา

18.บทแผ่เมตตา