Book Time: be wise in time 
 

หน้าแรก > สังคมการเมือง

หมวดหนังสือ: สังคมการเมือง

เลือกหมวดหมู่ย่อย: การเมือง การปกครอง, วิสัยทัศน์บุคคลสำคัญทางสังคม - การเมือง

เรียงลำดับตาม: ชื่อหนังสือ | ราคา

หน้า 1 | 2

2 ลัทธิในรอบ 100 ปี
ประพันธ์โดย อรุณ
ราคา 450.00 บาท 405 บาท


90 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ประพันธ์โดย @flower design
ราคา 200.00 บาท 180 บาท


กฎหมายตรา 3 ดวง เล่ม 2

ประพันธ์โดย ปรีดี พนมยงค์
ราคา 390.00 บาท 351 บาท


กฎหมายตรา 3 ดวง เล่ม 3

ประพันธ์โดย ปรีดี พนมยงค์
ราคา 390.00 บาท 351 บาท


กว่าจีนใหม่จะได้เกิด

ประพันธ์โดย ประณีต ธาราทิพย์
ราคา 200.00 บาท 180 บาท


ข้อเท็จจริงเจ็ดปัญหาของประชาจีน
ประพันธ์โดย บุญศักดิ์ แสงระวี
ราคา 100.00 บาท 90 บาท


เค้าโครงการเศรษฐกิจ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
ประพันธ์โดย ปรีดี พนมยงค์
ราคา 200.00 บาท 180 บาท


จิ๋นซีฮ่องเต้มหาราชหรือทรราช
ประพันธ์โดย บุญศักดิ์ แสงระวี
ราคา 200.00 บาท 180 บาท


ดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน
ประพันธ์โดย เอ็ดการ์ สโนว์
ราคา 350.00 บาท 315 บาท


โต้ ศจ.นพ. สุด แสงวิเชียร กรณีสวรรคต ร.๘

ประพันธ์โดย สุพจน์ ด่านตระกูล
ราคา 110.00 บาท 99 บาท


นิพนธ์พจน์ลัทธิมาร์กซ (คู่มือศึกษาค้นคว้าลัทธิมาร์กซพื้นฐาน)
ประพันธ์โดย มาร์กซ-เองเกลส์-เลนิน-สตาลิน
ราคา 250.00 บาท 225 บาท


แนวความคิดประชาธิปไตย ของปรีดี พนมยงค์
ประพันธ์โดย ปรีดี พนมยงค์
ราคา 350.00 บาท 315 บาท


ปทานุกรมการเมือง ฉบับชาวบ้าน
ประพันธ์โดย สุพจน์ ด่านตระกูล
ราคา 180.00 บาท 162 บาท


ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย ฉบับสมบูรณ์
ประพันธ์โดย คณิน บุญสุวรรณ
ราคา 1,000.00 บาท 900 บาท


ประวัติรัฐธรรมนูญ

ประพันธ์โดย สุพจน์ ด่านตระกูล
ราคา 120.00 บาท 108 บาท


ปรัชญาการปกครองของเม่งจื๊อ
ประพันธ์โดย ฉ้ายเมิ่งกวง
ราคา 150.00 บาท 135 บาท


พลิกแผ่นดิน ตอนขบวนการสังคมนิยมในไทย
ประพันธ์โดย ประจวบ อัมพะเศวต
ราคา 250.00 บาท 225 บาท


ย้อนอดีตสู่อนาคต ว่าด้วยการอภิวัฒน์ สงครามกลางเมืองและสันติภาพ

ประพันธ์โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ราคา 180.00 บาท 162 บาท


รัฐธรรมนูญไทย
ประพันธ์โดย คณิน บุญสุวรรณ
ราคา 150.00 บาท 135 บาท


โลกพระศรีอารย์ของปรีดี พนมยงค์

ประพันธ์โดย ดร.ไมตรี เด่นอุดม
ราคา 200.00 บาท 180 บาท


หน้า 1 | 2