โปรโมชั่น - ชุด การคิดเป็นภาพ
ระยะเวลาโปรโมชั่น: May 31, 2021 - Jun 30, 2021

รายละเอียด

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

คิดเป็นภาพ” คือ Success” เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดประเด็นลึกซึ้งต่างๆ ได้อย่างน่าทึ่ง ใช้โอกาสนี้อธิบายแนวคิดดังกล่าวให้ชัดเจนอีกครั้ง

 "การคิดด้วยภาพ"  คือการใช้ความสามารถด้านการมองเห็นทั้งหมด สายตา จินตนาการทางความคิด และสมอง เพื่อช่วยถ่ายทอดความคิดให้ชัดเจนขึ้น ทำให้ทุกคนสามารถเป็นนักสื่อสารที่ดีขึ้น ระบบการมองเห็นของคนเรามีพลังมาก ทุกครั้งที่คนเรามองไปยังรอบๆ ตัว สมองของเราจะทำความเข้าใจผ่านการมองเห็นด้วยภาพ มากกว่าการเข้าใจด้วยคำพูด มนุษย์เรามีความฉลาด รู้วิธีการสื่อสารด้วยภาษา การแก้ปัญหา

 

1 .ปิ๊งด้วยภาพ เล่ม 1 THE BACK OF THE NAPKIN    370 

2.ปิ๊งด้วยภาพ เล่ม 2 UNFOLDING THE NAPKIN   460 

3.ปิ๊งด้วยภาพ เล่ม 3 เปลี่ยนพล่ามเป็นภาพ  460

4. นำเสนอให้ปิ๊ง  399

5.การคิดเป็นภาพ  379


เรียงลำดับตาม: ชื่อหนังสือ | ราคา
หน้า 1
หน้า 1

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744