ธรรมะคือโอสถสำหรับโลก - Book Time: be wise in time
๑๐๐ เล่ม อยู่กับโลก คู่มือเหนือโรค
ธรรมะคือโอสถสำหรับโลก

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปก: 55.00 บาท
ราคาขาย: 49.50 บาท
ประหยัด: 5.5 บาท (10 %)
ธรรมะคือโอสถสำหรับโลก
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
แชร์: line

อยู่กับโลก

โลกนี้ หมายถึงโลกภายนอกทั้งหมดที่แวดล้อมตัวเราและโลกภายในตัวเรา โลกภายในใจ ซึ่งขณะนี้เราต่างล้วนต้องการคู่มือที่จะอยู่กับโลกทั้งสองให้อยู่ได้เหนือทุกข์ เหนือโรค เหนือโลกทั้งปวง

ธรรมะคือโอสถสหรับโลก

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรอื่น ทุกคนย่อมยืนยันได้ในข้อนี้ว่าหลักธรรมในพุทธศาสนาไม่มีอะไรอื่นนอกจากมีลักษณะเป็นยาที่จะ รักษาโรคของสัตว์โลกให้หายไปโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าเขาจะเป็นโรคชนิดใด ไม่ว่าสัตว์ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในภูมิไหน ชั้นไหน หรือในโลกไหนย่อมล้วนแต่ต้องการยาวิเศษขนานนี้อย่างเดียวกันทั้งนั้น

คลิกลิ้งค์เพื่อฟังเสียง

https://www.booktime.co.th/บทความ/เสียงอ่านธรรมะคือโอสถสำหรับโลก


หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744