ยาระงับสรรพโรค - Book Time: be wise in time
๑๐๐ เล่ม อยู่กับโลก คู่มือเหนือโรค
ยาระงับสรรพโรค

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปก: 55.00 บาท
ราคาขาย: 44.00 บาท
ยาระงับสรรพโรค
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
แชร์: line

อยู่กับโลก

 โลกนี้ หมายถึงโลกภายนอกทั้งหมดที่แวดล้อมตัวเราและโลกภายในตัวเรา โลกภายในใจ ซึ่งขณะนี้เราต่างล้วนต้องการคู่มือที่จะอยู่กับโลกทั้งสองให้อยู่ได้เหนือทุกข์ เหนือโรค เหนือโลกทั้งปวง

 .

ยาระงับสรรพโรค

โรคทางกาย เจ็บปวดทางกาย อะไรทางกายก็ไปหาโรงพยาบาลตามธรรมดา โรคทางจิต จิตไม่สมประกอบ บ้าบอ เป็นโรคประสาทรบกวน อะไรเหล่านี้ก็เป็นโรคทางจิต ก็ต้องจัดการไปอีกอย่างหนึ่งหรือไปหาโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลโรคจิต แต่ถ้าเป็น โรคทางวิญญาณ คือโรคทางสติปัญญาแล้วต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้า คือ ธรรมะที่จะช่วยขจัดโรคทางวิญญาณ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books
พุทธทาสภิกขุ
฿320.00 ฿160
ชัยพร นำประทีป
฿295.00 ฿148
พุทธทาสภิกขุ
฿500.00 ฿250
พุทธทาสภิกขุ
฿55.00 ฿44
พุทธทาสภิกขุ
฿55.00 ฿44
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿28
พุทธทาสภิกขุ
฿55.00 ฿44

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744