ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ - Book Time: be wise in time
แม่และเด็ก
ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปก: 279.00 บาท
ราคาขาย: 252.00 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ ยิ่งซื้อ ยิ่งลด
ประหยัด: 27 บาท (10 %)
ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบขายดี
ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
แชร์: line

เพราะเด็กหญิงแตกต่างจากเด็กชาย อยากเลี้ยงลูกสาวให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดทั้งสติปัญญาและการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ความสำคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 0-6ปีและเข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของลูกสาว เพียงเท่านี้ชีวิตของลูกสาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งฉลาดทางด้านสติปัญญา และยังจิตใจที่แข็งแกร่งงดงามพร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาต่างๆในชีวิตมาร่วมเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกสาว เพื่อสร้างสรรค์เธอให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัยผ่านประสบการณ์คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ คุณทาเคะอุจิ เอริกะ ผู้ศึกษาพฤติกรรมเด็กในประเทศญี่ปุ่นกว่า 9,000 คนมานานกว่า 20 ปี กับ 7 ขั้นตอนแห่งวัยใน 6 ปีแรกก็ทำให้ลูกสาวกลายเป็นคนที่ฉลาดและมีความสุข

 

สารบัญ

0 ขวบ บ่มเพาะ “การรับรู้ความรู้สึกจากสิ่งต่างๆ”

1 ขวบ บ่มเพาะ “อิสระในการเรียนรู้”

2 ขวบ บ่มเพาะ “พลังจินตนาการ”

3 ขวบ บ่มเพาะ “ใจที่พึ่งพาตนเอง”

4 ขวบ บ่มเพาะ “ทักษะการแก้ปัญหา”

5 ขวบ บ่มเพาะ “ความกล้ายืนยันความคิดของตนเอง”

6 ขวบ บ่มเพาะ “ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง”

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744